1. Dret d’informació

La present política de protecció de dades regula l’accés i l’ús del servei del lloc web www.mi-formacio.site (d’ara endavant, el “Lloc web”), així com la resta de llocs web que Mi nous mètodes informàtics amb Cif B43371386 posa a la disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts (d’ara endavant, els “Usuaris”).

De conformitat amb l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD), Aulacat titular del lloc web, informa a l’usuari d’aquest lloc de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Mi-formació i sota la seva responsabilitat.

Mi-formació posa a la vostra disposició les dades fiscals relatives al prestador de serveis

Nom comercial: Mi-formació
Entitat: Mi noues métodes informàtics
C.I.F. B43371386
Registre Mercantil de Tarragona,
Domini: www.mi-formacio.site
Email: info@mi-formacio.site

2. Finalitat

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptats per Mi formació amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que Mi formació proporciona a través d’aquest lloc web, que no és un altre que el de facilitar la comunicació entre centres de formació i usuaris, i informar sobre cursos de formació, publicacions o altres serveis que poguessin resultar de l’interès de l’usuari.

3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades

Els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de registre a emplenar per l’usuari són estrictament necessaris per atendre a la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Mi formació són veraços i es fa responsable de comunicar al mateix qualsevol modificació dels mateixos.

4. Consentiment de l’usuari

L’enviament de dades personals mitjançant l’ús dels formularis electrònics de Mi formació o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web de Mi formació, així com a l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb Mi formació i les seves iniciatives.

Així mateix, l’usuari consent expressament la cessió de les seves dades a tercers en compliment del servei per a finalitats comercials i informatius de les empreses del Grup Formatiu. A aquests efectes s’entén per Tercer “les entitats que utilitzen els serveis de Mi formació per trobar usuaris interessats en la impartició de cursos de formació i activitats formatives a les quals es dediquen les empreses del grup; aquestes mateixes es dediquen a la distribució i impartició de formació i material formatiu”.

Les empreses d’aquest grup pertanyen al sector de la formació. L’usuari a tot moment pot revocar aquest consentiment per a drets de rectificació, *cancelamiento o revocació del consentiment prestat prèviament; aquest, ho podrà comunicar mitjançant correu electrònic o correu postal, perquè es procedeixi de manera *immediata amb caràcter general la cancel·lació de les seves dades per a aquesta finalitat.

Email: info@mi-formacio.site, Adreça: Avda Catalunya Nº 114, baixos 43530 Alcanar

5. Butlletí i comunicacions electròniques

Mi formació posarà a la disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través del formulari de subscripció habilitat a aquest efecte, el servei d’enviament d’un butlletí en el qual s’inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. Així mateix, l’usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l’esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web.

Així mateix, Mi formació informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d’interès per als usuaris del lloc web quan així ho sol·licitin expressament. Aquest consentiment podrà ser revocat a qualsevol moment per l’usuari.

Mi formació, estableix dos mecanismes mitjançant els quals els usuaris que ho sol·licitin puguin excloure’s d’aquest servei de forma senzilla i gratuïta. Per a això, l’usuari haurà d’entrar en el seu menú d’accés, i desactivar l’opció d’enviament a l’apartat de comunicacions *via e-mail. Així mateix, podran excloure’s d’aquest servei seguint les instruccions que s’indiquen en el peu del cos de les comunicacions electròniques.

6. Seguretat

Mi formació manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar-li que les mesures de seguretat en Internet no són *inexpugnables.

Mi formació es compromet a complir amb el deure secret i confidencialitat respecte de les dades personals continguts en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, puguin produir-se.

7. Cookies i IPs

Per consultar la nostra política de cookies fes clic aquí.

L’usuari accepta l’ús de cookies i seguiments de IPs. El nostre analitzador de tràfic del *site utilitza *cookies i seguiments de *IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l’usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes *cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet.

Aquest Lloc web informa que està adherit al sistema publicitari de “Google *adsense” que utilitza “*cookies” per mostrar continguts publicitaris relacionats amb la navegació realitzada per l’usuari.

Quan un usuari accedeix a un lloc web adscrit al servei de “Google *AdSense” i fa clic en ell s’introdueix una *cookie en el seu navegador, a través de la qual “Google” recopila informació de la navegació de l’usuari per gestionar i després publicar anuncis a través del programa de publicitat “Google *Adsense”.

L’usuari pot inhabilitar a qualsevol moment l’ús de la *cookie de Google a través de la desactivació de la *cookie en el seu navegador.

Mi formació no utilitza tècniques de Spamming i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.I. de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (B.O.I. de 12 de juliol de 2002).

8. Dret d’Oposició, Correcció i Actualització de Dades

L’usuari té dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la si les dades són errònies i a donar-se de baixa dels serveis de Mi formació.

Aquests drets poden fer-se efectius mitjançant la pròpia configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a la realització efectiva online així com per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privadesa de dades es podran dirigir directament a:

Departament de Comunicació

Direcció: Avda Catalunya Nº114, baixos, 43530 Alcanar
Telèfon: 622777190
Email: info@mi-formacio.site

El tractament de les dades personals i l’enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.I 14/12/1999) i en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (B.O.I. 12/07/2002).

9. Compètencia judicial

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANÇA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l’usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANÇA ONLINE (www.confianzaonline.es).

10. Modificació de la present política de privadesa

Mi formació es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

Close Menu