You are currently viewing Turisme Actiu 360: Promoció i comercialització de productes i serveis turístics locals.

Turisme Actiu 360: Promoció i comercialització de productes i serveis turístics locals.

Velum us presenta  les Jornades de Formació 360 per al sector turític.