Certificats de professionalitat

Promoció turistica local i informació al visitant

690 hores / presencial / Certificat de professionalitat

Sistemes microinformàtics

600 hores / presencial / Certificat de professionalitat

Gestió ambiental

500 hores / presencial / Certificat de professionalitat

Activitats administratives en relació amb el client

690 hores / presencial / Certificat de professionalitat

Anglès: gestió comercial

600 hores / presencial / Certificat de professionalitat

Venda de productes i serveis turistics

500 hores / presencial / Certificat de professionalitat