Curs d'anglès comercial.

Dades del curs

IDENTIFICACIÓ DEL CURS

1. Família Professional: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

     Àrea professional: ADMINISTRACION-GESTION

                                  INFORMACIÓ-COMUNICACIÓ

2. Denominació del curs: ANGLÈS: GESTIÓ COMERCIAL

3. Codi: ADGX01 (Antic – AOXX01)

4. Curs: ESPECÍFIC

5. Objectiu general:

Resoldre de forma correcta i fluida les tasques de gestió administrativa de les relacions comercials / empresarials en llengua anglesa, desenvolupant els processos de comprensió i expressió oral i escrita generats per aquesta activitat.

DIRIGIT A 

7.1. Nivell acadèmic o de coneixements generals:
 B.U.P. cursat
 FP I branca administrativa
7.2. Nivell professional o tècnic:
 Es requereixen les dues següents condicions:
 Experiència professional com a Secretari / a o Administratiu Comercial, i / o haver superat el curs
d’ocupació d’alguna de les dues ocupacions citades.
 Haver superat el curs específic d’Anglès: Atenció al Públic o posseir coneixements d’anglès a
nivell mitjà equivalent a 200 hores de formació.
7.3. Condicions físiques:
Cap en especial, excepte les que impedeixin el normal desenvolupament de la professió.