Curs de Gestió ambiental

Dades del curs

IDENTIFICACIÓ DEL CURS

El curs SEAG0211_3 Gestió ambiental  s’imparteix en modalitat presencial al nostre centre d’Alcanar.

Família professional: Gestió ambiental

Nivell de qualificació professional: 3

Forma’t amb el curs de gestió ambiental i aconsegueix Elaborar la documentació, executar la posada en marxa, manteniment i proposar accions per a la millora del sistema de gestió ambiental (SGA) aprovat per l’organització.

Àmbit professional:

Desenvolupa la seva activitat professional en organitzacions públiques i / o privades, tercer sector, centres universitaris i d’investigació. Depèn jeràrquicament i funcionalment d’un superior responsable. Col·labora amb els responsables d’altres departaments.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:

♦ Coordinador de sistemes de gestió ambiental.
♦ Programador d’activitats ambientals.
♦ Documentalista ambiental.
♦ Tècnic en gestió ambiental.

DIRIGIT A 

El curs SEAG0211_3Gestió ambiental està dirigit a l’acreditació de les unitats de competència a través de l’experiència laboral i de les vies no formals de formació mitjançant les diferents convocatòries d’acreditació de competències.

TEMARI 

UC1971_3: Gestionar la documentació normativa relativa al Sistema de Gestió Ambiental de l’organització (SGA).
UC1972_3: Documentar els aspectes ambientals de l’organització.
UC1973_3: Executar la posada en marxa i manteniment del Sistema de Gestió Ambiental (SGA).
UC1974_3: Avaluar els riscos ambientals per a la prevenció d’accidents.