Curs de Promoció turística local i informació al visitant

Dades del curs

IDENTIFICACIÓ DEL CURS

El curs  HOTI0108 Promoció turística local i informació al visitant s’imparteix en modalitat presencial al nostre centre d’Alcanar.

Família professional: Hoteleria i turisme 

Nivell de qualificació professional: 3

Forma’t amb el curs de promoció turística local i aconsegueix promocionar i comercialitzar destinacions turístiques locals, gestionant serveis d’informació turística i participant en la creació, comercialització i gestió de productes i serveis turístics de l’entorn local, fent servir, en cas que sigui necessari, la llengua anglesa. 

Desenvolupa la seva activitat, fonamentalment, en ens públics o publicoprivats la finalitat dels quals és la planificació i el desenvolupament turístics territorials. Exerceix les seves funcions com a personal de contacte amb els usuaris del servei o en llocs de gestió supervisats, depenent de la mida i complexitat de l’estructura en què s’integra o per a la qual treballi des de l’empresa privada. 

Igualment pot exercir la seva activitat,  en centres de visitants, oficines municipals d’informació turística, oficines de congressos, patronats, consorcis o qualsevol altre ens públic, local o autonòmic. En el seu àmbit professional presta informació i assessorament, col·labora en activitats de planificació, creació de producte i promoció turístiques i gestiona unitats d’informació i distribució turístiques. 

Ocupacions o llocs de treball relacionats:

Agent de desenvolupament turístic local. 
♦ Tècnic/a d’informació turística. 
♦ Informador/a turístic/a.
♦ Cap d’oficina d’informació turística.
♦ Promotor/a turística. 
♦ Tècnic/a d’empresa de consultoria turística. 
♦ Coordinador/a de qualitat en empreses i entitats de serveis turístics

DIRIGIT A 

El curs HOTI0108 Promoció Turística Local I Informació Al Visitant està dirigit a l’acreditació de les unitats de competència a través de l’experiència laboral i de les vies no formals de formació mitjançant les diferents convocatòries d’acreditació de competències.

TEMARI 

MF1074_3: Informació turística. (180 hores) 

  • UF0080: Organització del servei d’informació turística local. (90 hores) 
  • UF0081: Gestió de la informació i documentació turística local. (60 hores) 
  • UF0082: Informació i atenció al visitant. (30 hores) 

MF1075_3: Productes i serveis turístics locals. (180 hores) 

  • UF0083: Disseny de productes i serveis turístics locals. (90 hores) 
  • UF0084: Promoció i comercialització de productes i serveis turístics locals. (90 hores) 

MF0268_3: Gestió d’unitats d’informació i distribució turístiques. (120 hores) 

  • UF0077: Processos de gestió d’unitats d’informació i distribució turístiques. (70 hores) 
  • UF0049: Processos de gestió de qualitat en hoteleria i turisme. (50 hores) 

MF1057_2: Anglès professional per a turisme. (90 hores) 
MP0020: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de promoció turística local i informació al visitant. (120 hores)