Curs de sistemes microinformàtics

Dades del curs

IDENTIFICACIÓ DEL CURS

El curs IFCT0209 Sistemes microinformàtics  s’imparteix en modalitat presencial al nostre centre d’Alcanar.

Família professional: Informàtica i comunicacions.

Nivell de qualificació professional: 2

Forma’t amb el curs de sistemes microinformàtics i aconsegueix instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics per fer-los servir, i donar suport a l’usuari en l’ús d’aplicacions sobre aquests sistemes com a part del servei de suport informàtic d’una organització.

 • Empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per gestionar-se, dins del departament de microinformàtica.
 • Petites empreses que comercialitzen o reparen equips informàtics i programari, i professionals autònoms.

Està present en el tipus d’empresa següents:

 • Empreses o entitats de qualsevol mida que utilitzen sistemes informàtics per gestionar-se i que poden estar emmarcades en qualsevol sector productiu.
 • Empreses proveïdores i distribuïdores de serveis d’informàtica i de comunicacions.
 • Empreses dedicades a la comercialització d’equips microinformàtics.
 • Empreses que ofereixen serveis d’assistència tècnica microinformàtica.
 • Diferents administracions públiques, com a part del suport informàtic de l’organització.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:

Tècnic/a en sistemes microinformàtics.
Instal·lador/a d’equips microinformàtics
Reparador/a de microordinadors.
Comercial de microinformàtica.
Personal de suport tècnic.
Operador/a de teleassistència.

DIRIGIT A 

El curs IFCT0209 Sistemes microinformàtics està dirigit a l’acreditació de les unitats de competència a través de l’experiència laboral i de les vies no formals de formació mitjançant les diferents convocatòries d’acreditació de competències.

TEMARI 

MF1074_3: Informació turística. (180 hores) 

 • UF0080: Organització del servei d’informació turística local. (90 hores) 
 • UF0081: Gestió de la informació i documentació turística local. (60 hores) 
 • UF0082: Informació i atenció al visitant. (30 hores) 

MF1075_3: Productes i serveis turístics locals. (180 hores) 

 • UF0083: Disseny de productes i serveis turístics locals. (90 hores) 
 • UF0084: Promoció i comercialització de productes i serveis turístics locals. (90 hores) 

MF0268_3: Gestió d’unitats d’informació i distribució turístiques. (120 hores) 

 • UF0077: Processos de gestió d’unitats d’informació i distribució turístiques. (70 hores) 
 • UF0049: Processos de gestió de qualitat en hoteleria i turisme. (50 hores) 

MF1057_2: Anglès professional per a turisme. (90 hores) 
MP0020: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de promoció turística local i informació al visitant. (120 hores)