Què és Velum Aules?

El centre de formació Velum Aules disposa d’una amplia varietat de títols per a la formació, tant presencial com online, integrada per professionals de tots els sectors formatius.

Velum Aules compta amb professors especialitzats en cada àrea, professors d’Universitat, de Cicles Formatius, directius d’empreses. Tots ells compten amb una àmplia experiència docent impartint formació presencial conforme a un estudiat model didàctic.

Els nostres alumnes disposen d’un material didàctic i un equip de treball amb una àmplia experiència educativa, que es preocupa de la qualitat dels cursos, oferint el millor dels serveis.

Treballar amb constancia per obtenir els millors resultats ha fet que poguem assolir amb èxit el nostre objectiu: l’accés de d’un gran nombre d’alumnes al mon laboral, tant públic com privat.

Qui som?

Velum Aules va ser fundada al 2017, durant aquest temps el nostre objectiu ha estat donar un ensenyament de qualitat i atendre de forma proactiva, les necessitats de formació que la societat reclama. Per això comptem amb un equip de docents i tècnics altament qualificats i amb amplia experiéncia que a més de formar, li ofereix assessorament tècnic en qualsevol consulta.

El nostre objectiu

La nostra missió

 • Formar als alumnes d’acord amb les exigències normatives i professionals.
 • Orientar als alumnes per tal d’afavorir la seva integració en el món laboral.
 • Acompanyar als alumnes durant tota la seva formació.
 • Assolir l’èxit educatiu dels alumnes.
 • Professionalitzar la nostra docència en els àmbits en els que estem especialitzats.


La nostra visió

 • La inserció laboral de l’alumnat sigui alta.
 • La continuïtat d’estudis sigui un fet habitual i majoritari.
 • L’ ús de les diferents tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) sigui una pràctica habitual en tots els àmbits de la docència, per tal de formar persones que puguin incorporar-se a la societat amb un alt grau d’autonomia.
 • La formació en valors es converteixi en una pràctica educativa diària.
 • La formació permanent i la innovació com a signe d’identitat del centre.

Els nostres valors

 • Tractament individual dels alumnes per tal d’adaptar-nos a les seves necessitats.
 • Estímul de la iniciativa dels alumnes i professors per tal de millorar els resultats, tant personals, acadèmics com d’ambient de convivència al centre.
 • Promovent la diversitat que permeti la inclusivitat de tothom a la igualtat d’oportunitats.
 • Utilitzar el plaer del coneixement com a eina educativa.